Princip fungování svítících tyčinek

Svítící náramky stejně jako ostatní svítící tyčinky fungují na principu dvou kapalin, po jejichž spojení dojde k chemické reakci, která má za následek uvolnění energie, kterou vnímáme jako světlo. Tento proces se nazývá chemiluminiscence a je způsobena reakcí terc-butyl-alkoholu, peroxidu vodíku a fluorescenčního barviva. Svítící náramek neprodukuje žádné teplo a k jeho napájení není potřeba žádná baterie. Náramek je vodotěsný 🌊

  1. svítící tyčinka před aktivací
  2. skleněná ampule obsahující směs peroxidu vodíku a organického rozpouštědla
  3. roztok aryloxalátu a barviva v organickém rozpouštědle
  4. zlomení tyčinky a vnitřní ampule
  5. chemická reakce produkující světlo

Složení a obsah

Jak je výše popsáno, svítící tyčinka se skládá ze dvou pevných částí (plastový obal a skleněná ampule umístěná uvnitř), tak ze dvou kapalných částí.

  • uvnitř plastové tyčinky je umístěn roztok aryloxalátu a barviva v organickém rozpouštědle 🧪
  • uvnitř skleněné ampule je umístěna směs peroxidu vodíku a organického rozpouštědla 🧪

Po zlomení tyčinky praskne vnitřní skleněná ampule, roztoky se smíchají a zahájí se chemická reakce, která produkuje světlo.

Intenzita svícení je odvíjena od objemu svítící tyčinky. Tudíž např. svítící tyčinky 30cm svítí intenzivněji, než-li svítící náramky.

Studené prostředí

Svítící tyčinky intenzivně svítí 6-8 hodin. V případě, že jsou svítící tyčinky uskladněny v chladném prostředí 🥶 (např. mrazáku), chemická reakce se zpomalí, nicméně musí být uskladněny ještě v určité intenzitě svícení, studené prostředí pouze pozastaví dobu svícení. Můžete tak jednoduše “prodloužit” dobu jejich používání.

Jsou svítící tyčinky jedovaté?

Obě kapaliny obsažené ve svítících tyčinkách, samostatně, i po sloučení jsou netoxické. Díky přítomnosti fluorescenčního barviva může dojít, při porušení plastové trubičky a úniku kapaliny, k zabarvení potřísněných povrchů, např. látky, dřeva, apod. proto jakkoliv neporušujte plastovou tyčinku.

Nebezpečí

⚠ Zlomené tyčinky obsahují střepy skla ze zlomené ampule, proto jakkoliv neporušujte plastovou tyčinku.

Svítící tyčinky jsou vhodné pro děti od osmi let.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *