Princip fungování svítících tyčinek

Princip

Svítící náramky stejně jako ostatní svítící tyčinky fungují na principu dvou kapalin, po jejichž spojení dojde k chemické reakci, která má za následek uvolnění energie, kterou vnímáme jako světlo. Tento proces se nazývá chemiluminiscence a je způsobena reakcí terc-butyl-alkoholu, peroxidu vodíku a fluorescenčního barviva. Svítící náramek neprodukuje žádné teplo a k jeho napájení není potřeba žádná baterie. Náramek je vodotěsný 🌊

  1. svítící tyčinka před aktivací
  2. skleněná ampule obsahující směs peroxidu vodíku a organického rozpouštědla
  3. roztok aryloxalátu a barviva v organickém rozpouštědle
  4. zlomení tyčinky a vnitřní ampule 🧪
  5. chemická reakce produkující světlo

svítící tyčinky princip

Složení a obsah

Jak je výše popsáno, svítící tyčinka se skládá ze dvou pevných částí (plastový obal a skleněná ampule umístěná uvnitř), tak ze dvou kapalných částí.

  • uvnitř plastové tyčinky je umístěn roztok aryloxalátu a barviva v organickém rozpouštědle 🧪
  • uvnitř skleněné ampule je umístěna směs peroxidu vodíku a organického rozpouštědla 🧪

Po zlomení tyčinky praskne vnitřní skleněná ampule, roztoky se smíchají a zahájí se chemická reakce, která produkuje světlo.

Intenzita svícení je odvíjena od objemu svítící tyčinky. Tudíž svítící tyčinky monster svítí intenzivněji, než-li svítící náramky.

Studené prostředí

Svítící tyčinky intenzivně svítí 6-8 hodin. V případě, že jsou svítící tyčinky uskladněny v chladném prostředí 🥶 (např. mrazáku), chemická reakce se zpomalí, nicméně musí být uskladněny ještě v určité intenzitě svícení, studené prostředí pouze pozastaví dobu svícení. Můžete tak jednoduše „prodloužit“ dobu jejich používání.

Jsou svítící tyčinky jedovaté?

Obě kapaliny obsažené ve svítících tyčinkách, samostatně, i po sloučení jsou netoxické. Díky přítomnosti fluorescenčního barviva může dojít, při porušení plastové trubičky a úniku kapaliny, k zabarvení potřísněných povrchů, např. látky, dřeva, apod. proto jakkoliv neporušujte plastovou tyčinku.

Nebezpečí

Zlomené tyčinky obsahují střepy skla ze zlomené ampule, proto jakkoliv neporušujte plastovou tyčinku.

 

Svítící tyčinky jsou vhodné pro děti od osmi let.