Certifikát

Uvedený text níže je volný překlad certifikátu FFU

Program Hermes Hansecontrol Fit For Use (FFU) kontroluje a hodnotí použitelnost široké škály produktů. Obsahuje testy v kategorii funkce, manipulace, zpracování a trvanlivosti (je-li k dispozici) také k slouží k porovnání s podobnými produkty na trhu.

Jednotlivé testy, které patří do hlavních kategorií, zohledňují požadavky zákazníka na daný produkt. Kromě toho je produkt testován, aby splňoval všechny příslušné právní a normativní požadavky. U některých obalových nebo mediálních nabídek se může rozložení certifikační značky lišit

V průběhu testování funkcí dekoračních předmětů, se posuzuje, zda produkt poskytuje specifikovanou funkčnost a splňuje očekávání zákazníka. Testování a hodnocení probíhá v našich zkušebních laboratořích za přísných podmínek. Během testování trvanlivosti očekáváme víceleté používání při běžné zátěži domácnosti – dekódování Toto zatížení je simulováno zkouškou mechanické odolnosti Hodnocení manipulace, zahrnuje jak stabilitu, tak složitost konstrukce a montáže produktu.

Pro vyhodnocení kvality výroby jsou zkoumány přechody mezi jednotlivými součástmi a stabilita pohyblivých součástí. v této souvislosti jsou rovněž identifikována možná rizika úrazu.

Zdroj: https://certificate.hansecontrol.com/